top of page

הצהרת נגישות

אנו שואפים לספק חווית שימוש מרבית באתר לכלל הציבור לרבות ציבור בעלי המוגבלויות, השקענו מאמצים רבים במטרה לאפשר, להקל ולייעל את השימוש באתר בדגש על צרכי ציבור זה. מאמצי התאמות הנגישות באתר שלנו בוצעו בהתאם לתקנה 35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיות 2.0WCAG  ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי. התאמת הנגישות נבדקה בדפדפנים המובילים בגרסאות האחרונות.

התאמות הנגשה באתר:

  • האתר הותאם לטלפונים ניידים;

  • האתר עושה שימוש בכותרות, כותרות משנה וטקסט באופן היררכי ולוגי;

  • ניתן לנווט בין הקישורים באתר באמצעות המקלדת (Tab);

  • תוכן האתר כתוב בצורה פשוטה וברורה;   

  • לתמונות באתר יש חלופה טקסטואלית חלופית;

  • אין באתר שימוש בתצוגת טקסט נע או מהבהב;

  • ניתן להגדיל את המסך באמצעות Ctrl +/- או Cmd +/-;

  • ניתן לעשות שימוש בדפוסי מקלדת מקובלים נוספים.

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים עבורם. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה לרבות אנשים עם מוגבלויות.

פרטי רכז הנגישות בחברה

שם: דיויד גבאי

אימייל: davidgabay35@gmail.com

טלפון: 050-4366448

נתקלתם בבעיה? ספרו לנו!

אנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ואת המפעל ברמה הטובה ביותר. במידה ומצאתם ו/או נתקלתם בקשיים בגלישה באתר או בקבלת שירות נגיש במפעל או לכל פנייה אחרת בנושא נגישות, ניתן לפנות אל אחראי הנגישות בחברה בהתאם לפרטים המוצגים למעלה. אנו נטפל בבעיה ונחזור אליכם בהקדם עם פרטים על טיפולה.

 

כל הזכויות במסמך זה שמורות לדניאל בחרי עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: אפריל 2023

bottom of page