top of page

דרים באט תעשיות שיש בע"מ, ח.פ. 516485216 ("החברה") מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת: www.dreambath.co.il (״האתר״).

החזרים, שינויים וביטולים

מדיניות החזר, שינוי וביטול הזמנות:

 1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

 2. החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.

 3. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

 4. במידה וההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.

 5. החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

 6. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר:

  1. על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקבל אותו;

  2. לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;

  3. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;

  4. העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;

  5. יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).

 7. לא יתאפשר ביטול, שינוי או החזר של מוצרים בעיצוב אישי אשר מיוצרים במיוחד עבור הלקוח בהתאם לדרישות מיוחדות, והלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 8. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהמקום בו נמסר, תחול על האתר.

 9. מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר. במידה ולאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקין ו/או שהפגם נעשה לאחר קבלת הלקוח את המוצר כתוצאה של שימוש שאינו סביר, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.

 10. האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.


 

 

כל הזכויות במדיניות זו שמורות לדניאל עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: נובמבר 2022

bottom of page